Platné od: 1.11. 2023

Vítejte na webové stránce společnosti MiF s.r.o. (dále jen „my“, „nás“ nebo „společnost“). Tato stránka poskytuje informace o našich postupech týkajících se sběru, používání a zveřejňování osobních údajů, které nám poskytnete prostřednictvím naší webové stránky www.mif.sk (dále jen „stránka“).

1. Sběr a používání osobních údajů

Při návštěvě naší stránky můžeme automaticky shromažďovat určité informace, včetně IP adresy, typu prohlížeče, jazyka, identifikátoru zařízení a dalších technických údajů. Tyto informace používáme k správě a zlepšování naší stránky, analýze trendů a sběru statistik o používání.

Kromě toho můžeme shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím online formulářů, při registraci na naší stránce, při nákupu produktů nebo při jiných interakcích. Tyto údaje mohou zahrnovat jména, kontaktní informace a další údaje nezbytné pro poskytování našich služeb.

2. Účely používání osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme používat pro následující účely:

  • Poskytování a správu našich služeb.
  • Zlepšování a přizpůsobování obsahu naší stránky.
  • Komunikaci s vámi, včetně odpovědí na vaše otázky a poskytování informací o našich produktech a službách.
  • Plnění právních povinností a ochrana práv a majetku společnosti.

3. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nemáme v zásadě v úmyslu sdílet s třetími stranami bez vašeho souhlasu. V některých případech však můžeme sdílet údaje s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají s provozem stránky a poskytováním služeb.

4. Zabezpečení osobních údajů

Vynakládáme přiměřená opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zneužitím nebo zničením. Vaše údaje jsou uloženy v bezpečných prostředích, a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby.

5. Vaše práva

Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Máte také právo nám namítnout proti zpracování vašich údajů a na přenositelnost údajů. Pokud máte otázky nebo žádosti týkající se svých osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

6. Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být občas aktualizovány. Pokud provedeme změny, informace o nich budou zveřejněny na této stránce. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady kvůli případným aktualizacím.

Děkujeme vám, že jste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů.

MiF s.r.o.