MIF

GDPR

Postup pri spracovaní osobných údajov

Dokument opisujúci postup pri spracovaní osobných údajov nájdete kliknutím na tento odkaz: 
GDPR