Dátum účinnosti: 1.11. 2023

Vitajte na webovej stránke spoločnosti MiF s.r.o. (ďalej len „my“, „nás“ alebo „spoločnosť“). Táto stránka poskytuje informácie o našich postupoch týkajúcich sa zberu, používania a zverejňovania osobných údajov, ktoré nám poskytujete prostredníctvom našej webovej stránky www.mif.sk (ďalej len „stránka“).

1. Zber a používanie osobných údajov

Pri návšteve našej stránky môžeme zhromažďovať určité informácie automaticky, vrátane IP adresy, typu prehliadača, jazyka, prístrojového identifikátora a ďalších technických údajov. Tieto informácie používame na správu a zlepšovanie našej stránky, analýzu trendov a zbieranie štatistík o používaní.

Okrem toho môžeme zbierať osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom online formulárov, pri registrácii na našu stránku, pri nákupe produktov alebo iných interakciách. Tieto údaje môžu zahŕňať mená, kontaktné informácie a ďalšie údaje potrebné na poskytnutie našich služieb.

2. Účely používania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme používať na nasledujúce účely:

  • Poskytovanie a správu našich služieb.
  • Zlepšovanie a prispôsobovanie obsahu našej stránky.
  • Komunikácia s vami, vrátane odpovedí na vaše otázky a poskytovania informácií o našich produktoch a službách.
  • Plnenie právnych povinností a ochrana práv a majetku spoločnosti.

3. Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nemáme v zásade v úmysle zdieľať s tretími stranami bez vášho súhlasu. V niektorých prípadoch však môžeme zdieľať údaje s poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú s prevádzkou stránky a poskytovaním služieb.

4. Zabezpečenie osobných údajov

Vynakladáme primerané opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zneužitím alebo zničením. Vaše údaje sú uložené v bezpečných prostrediach a prístup k nim majú iba oprávnené osoby.

5. Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania. Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich údajov a na prenosnosť údajov. Ak máte otázky alebo žiadosti týkajúce sa svojich osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

6. Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť občas aktualizované. Ak urobíme zmeny, informácie o tom budú uverejnené na tejto stránke. Odporúčame vám pravidelne skontrolovať tieto zásady pre akékoľvek aktualizácie.

Ďakujeme vám, že ste si prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov.

MiF s.r.o.