MiF posilňuje svoje zodpovedné podnikanie: Fotovoltické panely pribudli na výrobnej hale a administratívnej budove

Spoločnosť MiF s.r.o., vedúca rodinná firma v oblasti výroby etikiet, perforovaného papiera a reklamných predmetov, oslavuje koniec roka 2023 ako významný míľnik v svojej ceste k udržateľnosti a zodpovednému podnikaniu. S radosťou oznamujeme, že sme úspešne nainštalovali fotovoltické panely na našu výrobnú halu a administratívnu budovu v Dubnici nad Váhom.

S touto iniciatívou MiF s.r.o. posilňuje svoj záväzok k environmentálnemu uvedomeniu a snahy o minimalizáciu svojho ekologického odtlačku. Nové fotovoltické panely nám umožnia významne znížiť spotrebu konvenčnej energie a prispieť k ochrane životného prostredia.

Inštalácia fotovoltických panelov na výrobnú halu a administratívnu budovu predstavuje náš krok smerom k udržateľnej energii a energetickému efektívnemu podnikaniu. Týmto spôsobom budeme schopní využívať obnoviteľné zdroje energie na napájanie našich prevádzok, čím znížime našu závislosť od fosílnych palív.

Nové fotovoltické panely budú pokrývať veľkú plochu strechy našej výrobnej haly a administratívnej budovy, čím zaistíme maximálny zber slnečnej energie. Tento krok nám umožní nielen znížiť náklady na energiu, ale aj pozitívne prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov.

V MiF s.r.o. sme presvedčení, že každý krok smerom k udržateľnosti je krokom správnym smerom. Táto investícia do obnoviteľných zdrojov energie je nielen ekologicky prospešná, ale aj ekonomicky výhodná dlhodobá stratégia. Spolu s našimi zamestnancami sme hrdí, že sme prispeli k udržateľnej budúcnosti nielen pre našu spoločnosť, ale aj pre oblasť Dubnice nad Váhom.

Sme presvedčení, že naša snaha o zodpovedné podnikanie v oblasti životného prostredia nám pomôže posilniť naše postavenie na trhu a získať si priazeň zákazníkov, ktorí tiež ocenia našu iniciatívu voči udržateľnosti.

Tešíme sa na ďalšie príležitosti na rozvíjanie a implementáciu environmentálnych a spoločensky zodpovedných projektov. Sme presvedčení, že tieto kroky nám pomôžu dosiahnuť nielen úspech v podnikaní, ale aj vytvoriť pozitívny dopad na životné prostredie a komunitu, v ktorej pôsobíme.

Vylepšite svoj výrobok s našimi elegantnými etiketami. Naša tlač vytvorí zaujímavý a profesionálny vzhľad, ktorý priláka vašich zákazníkov.

O produktoch

Pracovná doba

© 2023 MiF s.r.o.