Členstvo v SZSDT 2023

MiF s.r.o. naďalej ostáva riadnym členom Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov v roku 2023

V roku 2023 potvrdil Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov, že spoločnosť MiF s.r.o. naďalej ostáva riadnym členom tejto prestížnej organizácie. Tento status zosilňuje dlhodobé záväzky a úspechy MiF s.r.o. v odvetví tlače a digitálnych služieb.

O Slovenskom zväze sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov je vedúcou odbornou organizáciou, ktorá zastupuje záujmy podnikateľov a profesionálov v oblasti tlače na Slovensku. Zväz sa zameriava na podporu inovácií, vzdelávania a profesionálneho rozvoja členov, ako aj na propagáciu najlepších praxí a štandardov v odvetví.

MiF s.r.o. – Stály hráč na trhu tlače

MiF s.r.o. je renomovaná firma, ktorá sa venuje tlači a digitálnym službám s vysokou úrovňou precíznosti a kvality. S kontinuálnou snahou poskytovať excelentné služby sa firma stala dôveryhodným partnerom pre široké spektrum zákazníkov, od malých až po veľké podniky.

Význam dlhodobého členstva

Naďalej byť riadnym členom Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov v roku 2023 pre MiF s.r.o. predstavuje potvrdenie jej stabilného postavenia a záväzku voči odboru tlače. Toto trvalé členstvo umožňuje firme:

  • Udržiavať prístup k aktuálnym informáciám, štandardom a trendom v odvetví.
  • Priebežne rozvíjať odborné znalosti a kompetencie prostredníctvom vzdelávacích a školiacich programov.
  • Posilňovať a udržiavať profesionálne vzťahy s inými členmi a partnermi v sieťotlačiarstve a digitálnom tlači.

Záver

Dlhodobé členstvo spoločnosti MiF s.r.o. v Slovenskom zväze sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov v roku 2023 podčiarkuje jej kontinuálnu oddanosť kvalite, inováciám a profesionálnemu prístupu v oblasti tlače. Táto pozícia neznamená len prestíž a uznanie, ale aj záväzok k neustálemu rastu, inováciám a spolupráci v rámci odboru tlače na Slovensku. MiF s.r.o. je tak pripravená pokračovať v poskytovaní vynikajúcich tlačových riešení a prispievať k dynamickému rozvoju tlačového priemyslu na Slovensku.

Vylepšite svoj výrobok s našimi elegantnými etiketami. Naša tlač vytvorí zaujímavý a profesionálny vzhľad, ktorý priláka vašich zákazníkov.

Pracovná doba

© 2023 MiF s.r.o.