Čo musia obsahovať jedinečné etikety na víno

Čo musia obsahovať vizuálne a obsahovo jedinečné etikety na víno?

Etikety na víno sú aktuálne dôležité ako nikdy predtým a disponujú rozmanitosťou. Môžu byť ručne kreslené, minimalistické či avantgardné. Cieľom je vyvolať emóciu a rozhodnutie zákazníka kupovať.

Najstaršia neotvorená fľaša vína pochádza z roku 325 nášho letopočtu. Našli ju pod vinohradom pri nemeckom meste Speyer. Ak patríte k milovníkom vína, môžete si ju pozrieť v historickom múzeu Pfalz.

Trendy v oblasti fliaš na víno sa odvtedy zmenili na nepoznanie, čo súvisí s technologickým pokrokom a kapitalizmom. Avšak stále platí, že víno je produkt i umenie zároveň. Má svoju jedinečnú chuť, originálnu vôňu, buket i farbu.

Podceňovať nemožno ani ďalšie úrovne produktu, konkrétne obal a označenie vína, pričom etikety na víno majú nielen identifikačnú, ale aj komunikačnú funkciu.

Etikety na víno predstavujú komunikačný nástroj medzi producentom a konzumentom

Viete o tom, že potenciálny zákazník venuje nákupu vína viac času ako kúpe iných potravinových produktov? Rozhodujúca je pre neho fľaša a etiketa, ktoré sú komunikačným nástrojom medzi výrobcom vína a kupujúcim

Čo musia obsahovať etikety na víno podľa legislatívy?

Etikety na víno musia spĺňať legislatívne náležitosti, ktoré upravuje Zákon o vinohradníctve a vinárstve 2023. Označovaniu vinárskych produktov sa venuje paragraf 28, podľa ktorého napríklad:

  • Vinárske produkty v balení pre spotrebiteľa musia byť označené v štátnom jazyku, čitateľne a nezmazateľne.
  • Na etikete sa uvádzajú údaje podľa tohto zákona a osobitných predpisov, medzi ktoré patria články 59 a 60 Nariadenia rady (ES) č. 479/2008, pričom článok 59 upravuje povinné údaje na vínnej etikete a článok 60 tie nepovinné.
  • V označení sa nesmú používať nepravdivé a zavádzajúce údaje a informácie.

Okrem toho toto nariadenie objasňuje aj to, čo je archívne víno, mladé víno či panenská úroda a ďalšie.

Etikety na víno nie sú len o obsahu, ale aj vizuálne atraktívnom štýle

Etikety na víno sú kľúčovým faktorom pri rozhodovaní sa zákazníka o kúpe. Túto skutočnosť si uvedomuje väčšina vinohradníkov. Aké sú aktuálne trendy v oblasti dizajnu etikiet? “Aktuálne trendy v oblasti vínnych etikiet sú výber štrukturovaného materiálu a jednoduchosť v potlači. Lesklé rámčeky okolo etikety už nie sú až také moderné. Celý dizajn je postavený na jednoduchosti s priamym vykreslením toho, čo chce zanechať vinár ako vizuál v danom víne. Samozrejme, že všetky dizajny sú výnimočné a neexistuje priamy návod na to, ako má vyzerať etiketa. Je to o fantázii vinára, grafika a tlačiarne. Najviac predávané vína sa, prirodzene, vyznačujú skvelým vnútrom a obalom,” vysvetľuje Timotej Filípek.

Aj preto sú moderné etikety na víno ručne kreslené, minimalistické, striekané, netradičné, s čierno-bielymi i farebnými fotografiami, provokatívne a rôznymi spôsobmi útočiace na duševné rozpoloženie. Stále obľúbené sj aj vtipné etikety na víno. Dnes už nie je tabu použiť etikety na víno, ktoré originálne poukazujú na nešváry dnešnej doby, ako napríklad nespravodlivosť.

V tomto smere stojí za zmienku víno The Prisoner od The Prisoner Wine Company, ktorá na etikete použila dielo španielskeho umelca Francisca Goyu z 19. storočia. Zachytáva väzňa v okovách s odkazom, že väzenie je rovnako barbarské ako zločiny. Tým chcela táto vinárska spoločnosť vyjadriť svoj postoj k útlaku a zároveň podporovať kreativitu.

Vinárstvo Poggio Anima zasa stavilo na pohanské ilustrácie, napríklad Asmodeusa, démona žiadostivosti alebo Lilith, prvú manželku Adama, ktorá bola vyhnaná z raja, pretože sa nepodriadila jeho sexuálnym chúťkam a následne sa premenila na démona.

Moderné etikety na víno: aké sú aktuálne trendy v kocke?

Etikety na víno tridsať rokov dozadu a moderné etikety na víno sa odlišujú najmä v tom, že dnes už nič nie je tabu. Vinári sa neboja siahnuť ani po provokatívnych či pre niekoho kontroverzných grafikách s posolstvom či zaujímavým príbehom.

Aktuálne trendy môžeme zhrnúť nasledovne:

  • Predná strana etikety útočí na zmysly potenciálneho zákazníka, vyvoláva emócie, podnecuje zvedavosť a neraz až provokuje. Je kľúčová pri rozhodovaní o kúpe. Zvyčajne platí, že ak zákazník chytí víno do ruky a začne čítať zadnú etiketu, je 80-percentná šanca, že si víno aj kúpi.
  • Mnohé povinné obsahové náležitosti etikety na víno sú uvedené na zadnej strane.
  • Zákazníci pri výbere hodnotia aj textúru, tvar etikety i ďalšie prvky balenia fľaše. Neraz ide o kombináciu jednoduchej grafiky s razením, výsekmi či inými technológiami.
  • Etikety na víno stelesňujú hodnoty vinárstva, odrážajú príbeh značky, poukazujú na problémy dnešnej doby a ponúkajú spotrebiteľovi vizuálny zážitok.
  • Stále badateľný je trend, že čím hrubšia etiketa, tým je víno väčšia špecialita.

Chcete dať svojmu produktu originálne etikety na víno? Radi vám etikety navrhneme i vytlačíme a to aj v menšom množstve, a preto nás neváhajte kontaktovať.

Vylepšite svoj výrobok s našimi elegantnými etiketami. Naša tlač vytvorí zaujímavý a profesionálny vzhľad, ktorý priláka vašich zákazníkov.

Pracovná doba

© 2023 MiF s.r.o.