Etikety vo farmaceutickom priemysle ako konkurenčná výhoda

Etikety vo farmaceutickom priemysle: Ako dosiahnuť kvalitu, bezpečnosť i konkurenčnú výhodu?

Etikety vo farmaceutickom priemysle, s presnými a jasnými informáciami, sú kľúčom k budovaniu dôvery u spotrebiteľov. Použitím inovatívnych technológií, napríklad RFID čipu, a atraktívneho dizajnu predstavujú i konkurenčnú výhodu.

Pri výrobe etikiet je nevyhnutné dodržiavať prísne normy a predpisy, týkajúce sa farmaceutických produktov, aby bola zabezpečená bezpečnosť i účinnosť liekov, výživových doplnkov, zdravotníckych potrieb a pomôcok.

To znamená, že etikety vo farmaceutickom priemysle musia obsahovať legislatívou nariadené informácie. Avšak voľbou atraktívneho dizajnu, využitím inovatívnych technológií a ekologických materiálov môžete prostredníctvom etikety budovať svoju značku, získavať nových zákazníkov a udržiavať dôveru a lojalitu tých existujúcich.

Etikety vo farmaceutickom priemysle a ich vlastnosti

Farmaceutické etikety plnia najmä informačnú funkciu. Nachádzajú sa na nich dôležité informácie, ako napríklad názov produktu, účinná látka a jej množstvo, dávkovanie, názov a sídlo výrobcu.

Pri návrhu a výrobe etikiet pre farmaceutický priemysel je potrebné myslieť na kvalitu materiálu i samotnej potlače. Pevné a odolné materiály, ktoré odolávajú vlhkosti, teplu, slnečnému žiareniu i chemikáliám, sú kľúčom k trvácnosti etikety počas celého životného cyklu produktu.

Aj vo farmaceutickom priemysle platí, že obal predáva. Vzťahuje sa to najmä na voľnopredajné lieky. Atraktívny vzhľad, ruka v ruke s kvalitou a bezpečnosťou etikety, upúta pozornosť spotrebiteľov a vedie ich k úsudku, že produkt bude rovnako kvalitný ako jeho etiketa.

Vyrábame farebné etikety pre farmaceutický priemysel v najvyššej kvalite

Farebné etikety pre farmaceutický priemysel sa používajú na označovanie produktov s cieľom získať marketingovú výhodu, napríklad aplikáciou zaujímavej grafickej potlače a využitím rôznych materiálov. Farebné etikety vyrábame na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Čím sú výnimočné?

Sú z rôznych materiálov

Farebné farmaceutické etikety zhotovujeme z papiera, termopapiera, polypropylénu, polyetylénu a termocitlivého polypropylénu.

  • Najbežnejším druhom materiálu je papier. Je to ekonomická i recyklovateľná voľba.
  • Etikety z termopapiera sú vytlačené rýchlo a efektívne, pričom ich hlavným benefitom je rýchle prispôsobenie obsahu etikiet meniacim sa informáciám.
  • Polypropylén a polyetylén sú plasty. Disponujú odolnosťou voči vode i mechanickému poškodeniu, a preto sú dobrým riešením pre farmaceutické produkty vystavené vlhkosti či náročným podmienkam.
  • Termocitlivý polypropylén je druh špeciálneho polypropylénu, ktorý umožňuje vytvoriť etikety s termochromatickým efektom. Ide o etikety, ktoré disponujú aktívnou látkou, schopnou zobrazovať zmeny v teplote v jej okolí. Využívajú sa aj pri preprave produktov citlivých na teplo, nakoľko umožňujú jednoznačnú identifikáciu dosiahnutia kontrolovanej teploty, napríklad zmenou farby.

Potlač farbami s lakom

Disponujeme pokročilým technologickým vybavením, napríklad v podobe flexografickej tlače, digitálnej tlače roll to roll či injektovej UV priamej tlačiarne, čo nám umožňuje tlačiť etikety na rôzne materiály, s možnosťou potlače až 8 farieb, vrátane lesklého a matného laku.

Studená a horúca razba, emboss i deboss

Ak chcete pre svoj produkt originálne, čitateľsky i esteticky príjemné etikety, použijeme pri ich výrobe studenú a horúcu razbu. Studená razba spočíva v natlačení lepidla na etiketu s následným obtlačením fóliového pigmentu. Na takto upravený podklad sa následne aplikuje tlač. Výsledkom je vizuálne atraktívna etiketa.

Horúca razba sa nezaobíde bez tzv. štočka. Jeho zahriatím a pritlačením farby na páske z vosku k materiálu etikety vznikajú zaujímavé motívy. Zjednodušene povedané, táto metóda je založená na využívaní pôsobenia tepla a tlaku. Výsledkom sú výraznejšie a trvácnejšie etikety.

Emboss a deboss predstavujú technológie, ktoré vytvárajú výrazné textúry alebo vzory na etiketách. Emboss vytvára vypuklý vzor a deboss zasa hlboký efekt. Takéto etikety priťahujú pozornosť zákazníkov a zaručujú aj dotykový zážitok.

Neutralizácia etikety a špeciálne tvarové výseky

Neutralizácia etikety a špeciálne tvarové výseky sú súčasťou procesu tvorby a úpravy produktovej etikety. Do veľkej miery ovplyvňujú spotrebiteľov a ich rozhodovací proces. Neutralizácia etikety je o odstránení súčastí etikety, vrátane vlastností či informácií, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vnímanie produktu spotrebiteľom.

Špeciálne tvarové výseky majú praktickú i estetickú funkciu. Vďaka nim sú etikety funkčné i dizajnovo atraktívne. Etikety v rôznych tvaroch, kombinované s originálnou grafikou a použitými modernými technológiami, znásobujú originalitu etikety.

Okrem toho zaisťujeme návin etikiet do malých kotúčikov až po kotúče s presahom 300 mm.

Atraktívne sú aj čisté etikety

Samolepiace etikety na kotúči alebo na hárku slúžia aj na označovanie produktov vo farmaceutickom priemysle. Dodávame ich na základe požiadaviek zákazníka. Pričom využívame aj moderné technológie, ako napríklad RFID.

RFID etikety disponujú malými elektronickými zariadeniami s mikročipom a anténou, vďaka ktorým je možná bezkontaktná identifikácia alebo sledovanie objektov pomocou rádiových vĺn.

Potrebujete etikety pre farmaceutický priemysel na mieru? V tom prípade nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo mailom. Radi vám poskytneme bližšie informácie.

Vylepšite svoj výrobok s našimi elegantnými etiketami. Naša tlač vytvorí zaujímavý a profesionálny vzhľad, ktorý priláka vašich zákazníkov.

Pracovná doba

© 2023 MiF s.r.o.