MIF

Kupujeme nový stroj na potlač materiálov s ohľadom na ekológiu

Kupujeme nový stroj na potlač materiálov s ohľadom na ekológiu

Enviromentálna otázka sa v našej spoločnosti rieši už niekoľko rokov. Uvedomujeme si, že vysoká produkcia obalových materiálov od lepeniek až po iné plastové obaly má určitý negatívny dopad na životné prostredie. Mnoho našich zákazníkov z rôznych odvetví, najmä potravinárskeho, kozmetického priemyslu, v súčasnosti taktiež uvažuje o malých ekologických zlepšeniach. Týka sa to ich vlastných radov produktov. Ako ich dodávateľ obalových materiálov, lepeniek, etikiet na slovenskom trhu preto cítime potrebu obmedziť uhlíkovú stopu pri samotnej výrobe. 

stroj na potlač materiálu

BOBST M6 na potlač materiálov je úspornejší a sušenie farieb ekologické

Nový 9 farebný tlačový flexografický stroj BOBST M6 nám nielen zabezpečí flexibilitu pri tlači, ale zároveň jeho technológia LED UV sušenia je „eco friendly.“ Prístroj má zabudované mechanizmy na monitorovanie aplikácie farieb, ktoré zaručia bezpečnosť obalových materiálov dôležité najmä pre potravinový priemysel. Stroj je vzhľadom na spotrebu energie, ktorá je dôležitá pri sušení, oproti klasickému UV sušeniu, o viac ako polovicu úspornejší. Sušenie farieb je stabilnejšie najmä čo sa týka priľnavosti k tlačenému materiálu.

stroj na potlač materiálu

Nový stroj bude súčasťou nášho technologického vybavenia koncom septembra 2021. Rozšíri nám to nielen výrobné kapacity na potlač PET fólií, BOPP fólií, shrink sleeve-ov, papiera, samolepiacich, nesamolepiacich etikiet a iných materiálov. Zároveň sa zlepšíme sa aj čo sa týka našej produkcie po ekologickej stránke a tým aj znížime dopady uhlíkovej stopy na životné prostredie. 

Ako výrobcovi obalových materiálov nám to otvára väčšie možnosti portfólia dodávok našim zákazníkom. Kontaktujte nás telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára a využite tak naše tlačiarenské služby. Naše obchodné oddelenie je pripravené konzultovať s vami všetky dôležité informácie vašej objednávky.